10 điều sai lầm thường thấy nhất khi đầu tư bất động sản

sai_lam_can_tranh_khi_dau_tu_bat_dong_san_MWHV 565e5bb5d8ddb_1449024437

1. Không phân định hạng mục đầu tư.
2. Tài chính đi vay chiếm 80% giá trị bất động sản.
3. Thiếu kinh nghiệm quản lý tì chính.
4. Tập trung tất cả nguồn lực đầu tư vào một địa điểm.
5. Không mở rộng tìm hiểu, kiểm tra vùng lân cận.
6. Không trực tiếp thấy những bất động sản mà bạn đầu tư.
7. Không có những tư vấn từ chuyen gia bất động sản.
8. Quá tin tưởng vào những số liệu báo cáo tư vấn.
9. Ra những quyết định theo cảm tính nhiều hơn lý trí.
10. Thiếu nghiên cứu phân tích thị trường.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *