Xử trí nhanh gọn các vấn đề phát sinh khi thuê nhà

Tiền thuê nhà

Nếu chủ nhà tăng tiền thuê nhà, hãy làm một số nghiên cứu và kiểm tra giá trị thị trường cho thuê nhà của bạn. Tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên viên nhà dất hoặc một nhóm vận động người thuê nhà tại địa phương.

Một khoản nợ cho thuê nên luôn luôn được tổ chức bởi một tổ chức độc lập và bạn luôn có thể làm cho một tuyên bố thông qua các tòa án địa phương nếu bạn cảm thấy rằng việc cho vay sẽ được diễn ra công bằng ở phần cuối cùng của một hợp đồng thuê.

3

Hãy chắc chắn rằng bạn duy trì ở bên cạnh bạn những vấn đề mặc cả bằng cách trả tiền thuê nhà đúng hạn, hoặc nếu bạn không thể, hãy chắc chắn là phải giải thích rõ bất kỳ khó khăn tài chính trước cho chuyên viên hoặc chủ nhà. Bạn có thể sẽ thấy rất ngạc nhiên khi nhiều chuyên viên hiểu biết rất chính xác vấn đề của các khách hàng đang thuê nhà.

Sửa chữa, cải thiện nhà đang thuê

Trong một vài trường hợp, chủ nhà có thể thỏa thuận lắp đặt điều hòa không khí trong phòng ở hướng tây. Một số chủ nhà cho thuê đồng ý nhà hình ảnh, hoặc thậm chí sơn các phòng trong ngôi nhà. Một số khách thuê dài hạn thậm chí đề nghì thanh toán các hóa đơn hoặc tự mình làm các việc sơn nhà, chỉ cần để hoàn tất việc cải thiện chỗ ở.

Nhưng trước tiên luôn luôn phái xin phép. Việc xin phép giúp bạn nêu chính xác trường hợp của mình và nói rõ lý do tại sao lại cần làm như vậy sẽ là một ý tưởng tốt cho quan điểm nhìn nhận của chủ nhà.

 sua chua

Tìm hiểu khi chuyển đến chỗ thuê

Hỏi các chuyên nhà đất một số câu hỏi nhanh về lý do tại sao chủ nhà lại đang cho thuê tài sản cũng có thể tiết lộ rất nhiều. Là tài sản duy nhất chủ nhà muốn đầu tư? Hiện tại chủ nhà đang ở nước ngoài ? Liệu chủ nhà có kế hoạch di chuyển đến ở sau này?

Trong thực tế khi là một người thuê nhà, bạn có thể được yêu cầu dọn di nơi khác, nên hãy kiểm tra các bản in phù hợp của hợp đồng cho thuê với các điều khoản và điều kiện trong bất kỳ khoảng thời gian được thông báo.

 don nha 2

Chú ý vấn để bảo trì nhà ở

Vấn đề luôn luôn có thể xảy ra trong bất kỳ nhà cho thuê nào, vì vậy luôn luôn gửi email cho các chuyên viên quản lý hoặc chủ nhà ngay sau khi bạn nhận thấy một cái gì đó không ổn. Hãy gửi kèm với một bức ảnh mô tả vấn đề mà bạn có thể chụp được.

Chủ động có thể giúp bạn ngăn chặn bất kỳ vấn đề bảo trì phát sinh lớn hơn. Đừng ngại việc hỏi một cách tôn trọng cho những gì bạn cần – đó là lợi ích tốt nhất của bạn cũng như của chủ nhà hoặc người môi giới – để giữ hiện trang của ngôi nhà trong tình trạng tốt nhất. Nếu vẫn thất bại, hãy tìm tư vấn từ lời khuyên của người thuê nhà và dịch vụ bảo lãnh trong địa phương và khu vực của bạn.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *