Bạn sẽ làm gì khi nhận được những thông báo hủy hợp đồng từ chủ nhà

Nhận được thông báo phải chuyển đi có thể là một bất ngở khó chịu cho người thuê, nhưng không phải tất cả là tin xấu.

Những người chủ nhà có thể yêu cầu người thuê rời đi chỗ khác trước hợp đồng kết thúc nếu những điều kiện dựa trên việc vi phạm hợp đồng. Mỗi trường hợp sẽ có luật pháp quy định những quy tắc xung quanh việc này, nhưng thường bị đơn giản đi bởi nhận thức thông thường.

Nếu việc thuê bị quá hạn, nhà thuê bị hư hỏng hay bị sử dụng cho mục đích bất chính, chủ nhà sẽ phải xử lý theo quy định pháp luật.

Bồi thường

Nhưng nếu như đơn giản là chủ nhà chỉ muốn bán căn nhà, người thuê có quyền yều cầu được thông báo rõ ràng và thậm chí có thể yêu cầu bồi thường.

Nhà Trần Luân nói rằng các chủ nhà thường thường bán các phần bất động sản để họ có thể được sống trong một căn hay giải quyết áp lực tài chính. Dù hoàn cảnh nào, ông Luân nói rằng việc tôn trong lẫn nhau sẽ tạo một kết quả êm thấm.

thong bao tu chu nha (2)

“Hy vọng rằng một giải quyết thân thiện được tìm thấy, có lẽ các chuyên viên có thể giúp người thuê tìm được một căn nhà khác và chủ nhà có thể trả tiền vận chuyển cho họ như một phần an ủi hay giúp bằng cách trả họ phần tiền tương đương của những gì còn lại trong hợp đồng cho chi phí vận chuyển” ông nói.

Gọi cho ai

Nếu người thuê vui lòng chịu đi, cuộc gọi điện đầu tiên nên là chuyên viên thực hiện hợp đồng. Các chuyên viên sẽ giúp người thuê tim nơi ở khác và cập nhật tin tức thuê nhà vào danh sách của họ

Ông Luân nói rằng các chuyên viên đặc biệt có động lực để giúp người thuê nhà tốt.

“Các chuyên viên có thể không muốn mất người thuê nhà đó đến một cơ quan bất động sản khác nếu họ là một người thuê nhà tốt”, ông nói.

thong bao tu chu nha (1)

Quyền và trách nhiệm

Trước khi chủ nhà thông báo việc chuyển đi không cho ở nữa hay người thuê có tranh chấp với thông báo như vậy, cả hai bên cần phải tham khảo ý kiến ​​luật pháp của địa phương hoặc đất nước của họ .

“Thời gian thông báo sẽ phụ thuộc vào thời hạn của hợp đồng thuê và lý do chấm dứt và điều này tùy theo từng khu vực, ” ông nói.

“Các vấn đề phổ biến với một thỏa thuận cho thuê trong khu vực và địa phương là có quyền được kháng cáo lên một tòa án cụ thể nằm trong khu vực hoặc địa phương”.

Các tòa án chuyên về thuê mướn nhà ở,  được thành lập để lắng nghe các vấn đề tranh cãi giữa chủ nhà – người thuê và ngược lại

Có một khoản phí và thường tòa án sẽ khuyến khích cả hai bên để hòa giải trước để tránh một cuộc điều trần .

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *