Lợi ích và nghĩa vụ của một người môi giới bất động sản

Có một số người môi giới rất giỏi việc hay chạy quảng cáo nhà tuy nhiên, người môi giới chúng ta tập trung nói đến ở đây đó là người môi giới nhà ở và cho thuê.

Vai trò của những người này là gì?

–          Người môi giới là mối liên kết giữa người bán và nguời mua, người sẽ đàm phán về hợp đồng mua bán có lợi cho cả hai bên. Một hợp đồng mua bạn được người môi giới soạn thảo và có chữ ký của cả bên bán,bên mua và cả người môi giới.

–          Đối với dịch vụ của mình, người môi giới sẽ tính phí hoặc tính hoa hồng, được trả bởi người bán. Mức hoa hồng phải được thương lượng và thảo luận với môi giới tại thời điểm bắt đầu giao dịch. Mức hoa hồng này thường được tính theo phần trăm của giá bán.

Lợi ích của việc sử dụng một môi giới là gì ?

–          Một người môi giới biết cách đối phó với luật, vấn đề và quảng cáo như thế nào là thích hợp.

–          Họ cũng có kiến thức về nhiều kỹ thuật mua bán khác nhau, lưa chọn tài chính thqay thế, phương pháp thẩm định giá, luật xây dựng và các quy định nhà đất có liên quan.

–          Họ hiểu về thị trường , hiểu được suy nghĩ của người tiêu dung và có thể tiếp xúc với người ở nhiều cấp độ khác nhau.

–          Môi giới sẽ bảo vệ lợi ích của khách hàng của họ bằng tất cả khả năng của mình.

–          Người môi giới đã đăng ký với ban quản lý ngành bất động sản và thực hiện đúng theo các quy định và pháp luật của ngành bất động sản.

Nghĩa vụ của người môi giới

Trong điều khoản của người mua:

 • Đưa ra nhưng quyết định trung thực và công bằng
 • Hỗ trợ người mua như thu thập thông tin của người mua để tìm cho họ căn nhà tốt nhất.
 • Cho người mua xem những căn nhà họ lựa chọn
 • Duy trì liên lạc với người mua
 • Hỗ trợ người mua đàm phán
 • Hỗ trợ người mua
 • Dịch vụ sau khi mua bán
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và đạo đức với người mua, các quy định của ban quản lý ngành bất động sản.

Trong điều khoản của người bán:

 • Nói chung, khách hàng của người môi giới là người bán hoặc người sở hữu ngôi nhà. Nhiệm vụ của người môi giới là giới thiệu người mua cho người bán, và cũng hỗ trợ người bán xuyên suốt quá trình giao dịch :
 • Tư vấn cho người bán về giá của nhà mình
 • Tiếp thị nhà một cách hiệu quả
 • Đánh giá người mua để xác định khả năng tài chính và nhu cầu của họ.
 • Tư vấn cho người mua về sự phù hợp của ngôi nhà với nhu cầu của họ
 • Đàm phán chuyển nhượng, phải có lợi cho đôi bên.
 • Hoàn thiện hợp đồng mua bán, đảm bảo rằng các hợp đồng có giá trị về mặt pháp lý.
 • Tư vấn cho người mua về tài chính để thực hiện chuyển nhượng và hỗ trợ họ sắp xếp các khoản tài chính này.
 • Liên hệ với luật sư nhà đất có thẩm quyên đến tham dự quá trình chuyển nhượng và giúp thúc đẩy quá trình đăng ký nhà đất.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *