Những điều nên biết về ủy quyền cho người môi giới bất động sản

Ủy quyền là một lệnh hoặc sự ủy thác của người khách hàng cho người môi giới, để đưa ra một dịch vụ môi giới cụ thể. Đó là một hợp đồng rằng buộc pháp lý giữa người môi giới và khách hàng của họ. Hợp đồng này không cần thiết trừ khi cần phải có một sự ủy quyền để hoàn tất giao dịch chuyển nhượng thay cho người khách hàng. Việc hiểu biết thêm về các loại ủy quyền không bao giờ là thừa thải.

mg

Có nhiều loại ủy quyền khác nhau:

Ủy quyền mở

Nhiều người môi giới khác nhau có thể có được sự ủy quyền của bạn, điều này có nghĩa không có một người môi giới không thể khẳng định chỉ mình mới có quyền.

Ủy quyền một người

Trao cho người môi giới quyết của bạn, có nghĩa là bạn không thể làm việc tương tư như vậy với nhiều người môi giới trước khi hết thời hạn. Nếu như một người môi giới khác bán căn nhà của bạn, người môi giới này sẽ nhận được tiền bồi thường từ bạn, thông thường nó sẽ bằng hoa hồng mà bạn đã thỏa thuận với họ.

Tuy nhiên, bạn có thể tự mình bán lấy căn nhà mà không bị bất kỳ sự ảnh hưởng nào trong khoảng thời gian này bằng cách cách kiểm tra trong hợp đồng với người môi giới, đảm bảo rằng nó không có dấu hiệu của việc độc quyền giành cho người môi giới.

Ủy nhiệm độc quyền

Không bất kỳ một ai kể cả bạn, có thể rao bán căn nhà của mình trong khoảng thời gian hợp đồng này tồn tại ngoại trừ người môi giới. Điều này có nghĩa là bất cứ ai khác ngoài người môi giới này bán căn nhà, bạn vẫn sẽ phải trả tiền hoa hồng cho người môi giới này.

Người môi giới được bản uy quyền, vẫn được nhận tiền hoa hồng của mình nếu bán được nhà dù cho hợp đồng đó đã hết hạn.Vì vậy việc đọc và hiểu các điều khoản của hợp đồng là rất quan trọng.

Lợi ích của việc ủy quyền cho một người môi giới:

  • Để có được sự đảm bảo của nhà môi giới cho một giá trị cao nhất
  • An toàn hơn khi hạn chế số người xem nhà của bạn và người môi giới sẽ có nhiệm vụ đảm bảo sử dụng hết khả năng của mình để tìm được một người mua thực sự.
  • Tạo ra một sự cam kết giữa người bán và môi giới, nó sẽ thúc đẩy và tạo động lực người môi giới bán ngôi nhà của bạn.
  • Người môi giới sẽ cung cấp cho bạn các bản báo cáo thường xuyên hơn.
  • Người môi giới sẵn sàng chi tiền để quảng cáo nhà cho bạn.
  • Tránh những rủi ro về tăng phần trăm hoa hồng.

Dịch vụ môi giới

Trong trường hợp này, bạn sẽ trao quyền cho một số các nhà môi giới  bán ngôi nhà của mình, những người này sẽ lên danh sách các nhà môi giới và các ngôi nhà rao bán vào trung tâm xử lý của họ. Thông tin này sau đó có sẵn và tất cả các môi giới trong công ty đó có quyền bán ngôi nhà của bạn và hoa hồng sẽ được là thỏa thuận của riêng họ, bạn không phải trả tiền cho nhiều người môi giới. Vẫn là cùng một phần trăm hoa hồng so với một người môi giới, những họ sẽ tự chia sẻ với nhau.

Liệu luật bảo vệ người tiêu dùng có áp dụng với người môi giới ?

Trong giao dich chuyển nhượng nguời môi giới sẽ được làm việc theo chỉ định của người bán. Do đó thỏa thuận giữa 2 bên với người môi giới là người cung cấp, con người bán là khách hàng. Dịch vụ mà người môi giới đưa ra và thực hiện phải được ghi trong hợp đồng. Điều này cũng áp dụng với người mua khi lựa chọn một người môi giới.

Cầu hỏi được đặt ra là liệu thỏa thuận trong hợp đồng là do người môi giới tạo ra hay do một bản mẫu có sẵn của CPA. Câu trả lời là không. Nội dung của hợp đồng là kết quả đàm phán giữa người bán nhà và người , dù thực tế rằng họ thường dùng các bản mẫu có sẵn để tạo dụng các thỏa thuận.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *