Luật sư nhà đất làm gì, ai chỉ định họ, và bạn phải trả chi phí gì ?

Quyền sở hữu bất động sản không có hiệu lực dựa trên các chữ ký trong hồ sơ mua đất, dù cho bạn đã trả tiền để mua căn nhà. Quyền sở hữu chỉ có hiệu lực khi căn nhà được đăng ký và chuyển tên tại Văn phòng đăng ký Nhà Đất.

ky hop dong

Các thủ tục chuyển nhượng là quá trình hợp pháp hóa quyền sở hữu đất khi mua bán chuyển nhượng nhà đất. Mỗi lần căn nhà được bán; giấy tờ chuyển nhượng phải được đăng ký. Điều này để đảm bảo sự an toàn và đảm bảo chắc chắc rằng số đỏ đúng với chủ sở hữu ngôi nhà.

Có 3 loại luật sự làm thủ tục nhà đất :

Chuyển nhượng : Họ chuyển nhượng nhà từ người bán sang người mua. Họ đại diện và được chỉ định bởi người bán

Đăng ký : Họ giúp người mua đăng ký vay thế chấp căn nhà để ngân hàng tại trợ . Họ đại diện cho người mua và ngân hàng cho vay, thường được bổ nhiệm bởi các ngân hàng.

Luật sư hủy thế chấp: Họ hủy thể chấp nhà của người bán. Họ đại diện cho ngân hàng cho vay của người bán và được bổ nhiệm bởi ngân hàng đó.

Phí chuyển nhượng – Bạn phải chi trả gì ?

Thủ tục chuyển nhượng diễn ra rất căng thằng, người làm thủ tục và nhóm của họ thường chịu áp lực rất lơn để thực hiện các mong đợi của khách hàng.

Phần lớn các thủ tục thực sự năm ngoài khả năng của họ. Họ phải phụ thuộc vào ngân hàng, hội đồng thành phố, văn phòng tài chính và những nơi khác để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Người làm thủ tục và thư ký của họ bị trì hoãn bỏi người người mua không trả tiền đặt cọc hoặc tiền thuê đúng thời hạn, hoặc người mua/người bán mua thay đổi thoa thuận dẫn đến những sụ chậm trễ không thể tránh khỏi.

Trong quá trình đăng ký và chuyển nhượng nhà đất bao gồm hơn 50 bước, liên quan đến 12 nhóm khác nhau trước khi hoàn tất chuyển đổi. Người làm thủ tục có thể đối phó với tất cả các nhóm ngành liên quan và nhận trách nhiệm cho việc thu nộp các khoản nợ.

Những người làm giấy tờ nên làm :

  • Bảo vệ quyền lợi cho khách hàng của mình (người bán)  mọi lúc và đật lợi ích đó lên hàng đầu.
  • Thông báo cho người bán các thủ tục làm giấy tờ và tiến độ của các giao dịch
  • Tư vấn cho người bán trên các nội dung điều khoản mua nhà
  • Tư vấn cách xóa nợ thế chấp và bất kỳ các khoản khoản nợ nào có thể gây ảnh hưởng đến qua trình mua bán.
  • Biết lắng nghe người bán
  • Thực hiện qua trình đăng ký càng nhanh càng tốt
  • Tư vấn cho người bán các nghĩa vụ của mình
  • Đến gặp người bán để giải thích cũng như ký các giấy tờ cần thiết.
  • Tối thiểu các nguy cơ bị từ chối do hồ sơ không hợp lệ
  • Tính toàn các khoản chi liên quan đến giao dịch

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *