Những vấn đề luật pháp khi châm dứt hợp đồng thuê nhà

Có rất nhiều lý do dẫn đến người thuê nhà cần phải chấm dứt hợp đồng thuê sớm, ví dụ khi chuyển sang làm việc ở thành phố khác hay một cặp vợ chồng chia tay và bỏ rơi người thuê trong lúc người thuê không có khả năng chi trả tiền nhà hàng tháng. 

Tim nha 2

Tùy thuộc vào các điều khoản hủy trong hợp đồng thuê, chấm dứt liên lạc có thể không dễ dàng cho người thuê. Nếu một điều khoản hủy không tồn tại trong hợp đồng thuê, chấm dứt hợp đồng thuê có thể được coi là vi phạm hợp đồng . Điều này có nghĩa là chủ nhà có quyền lợi của mình để yêu cầu người thuê vẫn phải trả tiền thuê do cho sự cân bằng thời hạn thuê và người thuê cũng mất tiền đặt cọc.

Trong hoàn cảnh nào người thuê có thể hủy hợp đồng mà không bị coi là vi phạm hợp đồng?

Nếu chủ nhà  đã vi phạm nghiêm trọng hợp đồng thuê, sau đó người thuê có thể hủy bỏ hợp đồng thuê sớm mà không có vi phạm hợp đồng.

Điều gì xảy ra nếu chủ nhà đã đáp ứng tất cả các điều kiện của hợp đồng thuê, nhưng người thuê vẫn có thể kết thúc hợp đồng thuê sớm?

Nếu chủ nhà đã đáp ứng tất cả các điều kiện của hợp đồng thuê và người thuê quyết định hủy hợp đồng sớm, người thuê sẽ không vi phạm hợp đồng khi việc chấm dứt hợp đồng thuê đã được hai bên thoả thuận. Nói chuyện với chủ nhà trước khi đưa ra bất kỳ quyết định hủy bỏ hợp đồng, rất có thể người thuê phải đi đến một thỏa thuận theo đó người thuê có thể tìm thấy một người thuê nhà khác thay thế hoặc cho thuê lại ngôi nhà trong thời gian còn lại trong hợp đồng thuê.

Hãy chắc chắn để có được thỏa thuận rằng người thuê đã thực hiện với chủ nhà bằng văn bản và chắc chắn rằng tất cả các điều khoản – điều kiện của thỏa thuận người thuê có trong tài liệu này để ngăn chặn bất kỳ sự hiểu lầm.

Người thuê có thể làm gì nếu chủ nhà từ chối thỏa thuận?

Theo Luật Bảo vệ người tiêu dùng (CPA) người thuê có thể thông báo cho chủ nhà trước 20 ngày nếu họ muốn hủy hợp đồng của họ trước khi nó hết hạn. Điều khoản này không đảm bảo người thuê không vi phạm luật thuê nhà. Mặc dù người thuê nhà có mọi quyền rời đi, nhưng đôi khi quyền này không được chấp thuận( ví dụ vì công việc yêu cầu phải chuyển đi nơi khác) ,cần phải nhớ rằng một chủ nhà đã đáp ứng tất cả các điều kiện của hợp đồng thuê cũng có quyền yêu cầu bù đắp các chi phí hợp lý có thể phát sinh trong khi tìm kiếm một người thuê nhà thay thế. Mất thu nhập cho thuê, tiền hoa hồng cho các đại lý, cũng như chi phí quảng cáo, là một số các chi phí mà người thuê có thể phải chịu trách nhiệm hoàn trả cho chủ nhà trong những trường hợp này.

Chủ nhà không được tự tạo ra những con số quá cao chỉ vì họ thấy họ đáng được nhận như vậy. Điều đó cũng là bất hợp pháp nếu chủ nhà giữ lại toàn bộ số tiền đặt cọc, thậm chí nếu một người thuê nhà mới vẫn chưa được tìm thấy. (Hãy ghi nhớ rằng thiệt hại đối với tài sản được thanh toán riêng từ tiền CPA. Vì vậy, người thuê sẽ chịu trách nhiệm cho các chi phí sửa chữa, vượt trội so với các chi phí hủy.) CPA không quy định những con số cố định, vì vậy người thuê nên tham khảo ý kiến luật sư khi đàm phán chấm dứt hợp đồng thuê.

Xin lưu ý: Nếu người thuê nhà có thể tìm thấy một người thuê nhà thay thế, chủ nhà không được phép từ chối người thuê mới để ép người thuê cũ trả tiền bồi thường. Chủ nhà cũng không được quyền thu phí phạt khi một người thuê nhà mới đã được tìm thấy. Nếu tình trạng này xảy ra, người thuê có mọi quyền đâm đơn khiếu nại với tòa án.

Nếu thời gian thuê hết hạn vài tháng trước đây, người thuê có cần phải thông báo trước khi họ chuyển ra?

Điều này phụ thuộc vào các điều khoản của hợp đồng thuê. Nếu có điều khoản ký lại hợp đồng mới sau khi hết hạn thì người thuê nhà phải có trách nhiệm thông báo cho người chủ nhà trước khi rời đi.

Nếu không có một điều khoản hủy bỏ, bạn sẽ cần phải thông báo cho chủ nhà trước một tháng, trước khi hợp đồng thuê hết hạn (ví dụ như trong tháng 11 của một hợp đồng 12 tháng) để chấm dứt hợp đồng.

 

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *