Các chi phí đăng ký nhà đất và chuyển nhượng

Cùng tìm hiểu xem những chi phí phải trả khi mua một căn, khi nào trả, ai trả và trả vào những việc gì.

kinh nghiem thue nha mat tien (83)

Như một quy luật bất di bất dịch , bạn phải trả các khoảng phí phát sinh khi , nó chiếm khoảng 8% – 10% trên tổng giá trị mà bạn phải bỏ ra để mua ngôi nhà, không tính tiền cọc. Các phí này thông thường là phí chuyển nhượng hoặc phí đăng ký và chuyển nhượng và người mua phải trả khoản tiền này.

Khoản tiền do người bán chi trả :

–          Môi giới;

–          Chi phí cho người làm giấy tờ nhà đất;

–          Điện, lãi và thuế.

Những khoản thu trên được được thông báo bởi Bộ trưởng Bộ trong một buổi phát biểu năm 2014, phí làm thủ tục giấy tờ nhà đất được đưa ra bới các nhà tư vấn pháp luật. Những khoản chi này chỉ là sự hướng dẫn về thủ tục giấy tờ nhà đất, nó có thể thay đôỉ trong thực tế.

Các chi phí khác:

Tiền cọc :

–          Giải thích : Tiền cọc là khoản tiền mà bạn phải bỏ ra để đảm bảo mua nhà. Khoản tiền này không phải là khoản tiền phát sinh thêm khi bạn mua nhà, giống như tiền nợ Ngân hàng, thuế chuyển nhượng, phí ủy quyền và các thứ khác, nó là khoản phí buộc phải trả.

–          Khoản tiền ước tính : Tổng giả trị phải trả tùy thuộc vào số lượng tiền cọc bạn có thể đặt ra. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngân hàng đã thay đổi chính sách của mình và bạn không thể nhận được tiền của họ nếu như bạn không trả 20-30% giá trị của căn nhà.

Nhớ rằng : Số cọc cằng lớn, số tiền phải trả của cằng ít.

–          Khi nào trả : Khoản tiền này được trả đầu tiền

–          Người chi trả : Người có quyền chuyển nhượng

–          Trả cho ai : Người có quyền chuyển nhượng sẽ giữ khoản tiền này trong một tài khoản, số tiền sẽ được giữ trong tài khoản của họ cho đến khi việc đằng ký và đổi tên sở hữu hoàn tất. Khoàn tiền này sẽ được trả cho Ngân hàng ( hoặc chuyển đến người bán nếu như bạn không vay mua nhà). Số tiền lời trong tài khoản này sẽ được gửi trả lại cho bạn.

Tiền đăng ký giấy tờ :

Phí sang tên và phí cho người làm thủ tục:

–          Giải thích:  là khoản phí phải chi ra để đổi giấy tờ sở hữu nhà đất thành tên của bạn.

–          Khoản tiền ước tính : Số tiền này phụ thuộc vào giá trị của căn nhà. Khoảng phí dựa trên bản tính thuế do bộ luật nhà nước đưa ra. Ví dụ : – Khoản vay của bán là 5 tỷ thì chi phí này sẽ là 100 triệu , chưa tính VAT. Mọi chi phí đều tính VAT.

–          Khi nào trả : Trước khi bạn đăng ký giấy tờ nhà

–          Người chi trả : Người có quyền chuyển nhượng

–          Trả cho ai : Người làm giấy tờ.

Phí chứng thực:

–          Giải thích : Phí này được tính bởi văn phòng chứng thực để đăng ký hợp pháp vay thế chấp

–          Khoản tiền ước tính : Tùy thuộc vào khoản vay của bạn.

–          Khi nào trả : Trước khi đăng ký giấy tờ nhà

–          Người chi trả : Người làm giấy tờ

–          Tra cho ai : Văn phòng Chứng thực

Phí chuyển nhượng nhà đất:

Thuế trước bạ

–          Giải thích : Phí trước bạ là khoản thuế của nhà nước khi chuyển nhường nhà đất.

–          Khoản tiền ước tính : Tùy theo giá trị căn nhà, bạn sẽ phải trả 0,5% giá trí của căn nhà. Ví dụ: Căn nhà trị giá 5 tỷ thì phí trước bạ phải đóng của bạn là 25 triệu.

–          Khi nào trả : Trước khi chuyển nhượng nhà đất

–          Người chi trả : Người có quyền chuyển nhượng

–          Tra cho ai : Văn phòng thuế nhà đất

Phí dành người làm giấy tờ

–          Giải thích : Phí này dành cho người giúp bạn hoàn thành những công việc trên.

–          Khoản tiền ước tính : Tùy thuộc vào giá trị của căn nhà.

–          Khi nào trả : Trước khi chuyển nhượng nhà đất

–          Người trả : Người có quyền chuyển nhượng

Phí chứng thực :

–          Giải thích : Phí này được tính bởi văn phòng chứng thực để hợp pháp chuyển nhượng và đăng ký nhà mới với tên của bạn.

–          Khoản tiền ước tính : Tùy theo giá trị căn nhà.

–          Khi nào trả : Trước khi chuyển nhượng nhà đất

–          Người chỉ tra : Người có quyền chuyển nhượng

 

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *