Thuế đô thị là gì? Sử dụng vào các việc gì?

Cùng tìm hiểu thêm về tỉ lệ thị trường và tỉ lệ nhà tập thể, cũng như cách họ sử dụng. Cuộc khảo sát thông qua các đô thị trong nước.

thue

Thuế nhà đô thị là gì ?

Tát cả các đô thị địa phương có nghĩa vụ định giá và đánh giá bất động sản trong phạm vi thẩm quyền của mình. Cuộc định giá này được thực hiện bao gồm :

          Cung cấp chính quyền địa phương báo cáo doanh thu.

          Đảm bảo tính bền vững lâu dài

          Tăng cường các nhật ký phát triển của đô thị

          Giải quyết sự mất cân bằng gây ra bởi chính sách không lành mạnh trước đây.

          Định giá công bằng hơn và đúng với giá trị thực của căn nhà.

Thuế nhà của đô thị … Họ sử dụng cho việc gì?

Thuê nhà của đô thị là nghĩa vụ mà người chủ sở hữu của căn nhà phải thanh toàn , dựa trên giá trị của căn nhà, trả cho đô thị địa phương . Đó là nguồn thu nhập của các đô thị, họ sử dụng nó để cung cấp các dịch vụ cơ bản và thực hiện các chức năng khác như đường phố, vỉa hè, đèn đường, công viên, trường học, bảo vệ môi trường, chi phí quản lý đô thị … vân vân. Điện , nước , chất thải được tính riêng. Doanh thu từ nhà bất động sản được dùng cho các dịch vụ lợi ích cộng đồng.

Đô thị địa phương thu tiền như thế nào ?

Trong quá khứ, có nhiều cách khác nhau để tính toán. Trong một số khu vực thậm chí còn không trả phí, nhưng kể từ khi điều luật về thuế đô thị ban hành, tát cả các hội đồng thành phố đã áp dụng trên toàn bộ hệ thống.

Bộ luật yêu cầu đô thị định giá và chi tiết các dịch vụ định giá chuyên nghiệp. Thu thập dữ liệu, chỉ định giá trị, sử dụng dữ liệu để hỗ trợ xác định giá thị trường.

Tất cả các dữ liệu thu thập được và xác nhận trong giai đoạn thu thập dữ liệu đã được nhập và phân tích. Thông qua một số quá trình nghiên cứu và phân tích thị trường, giá trị dựa mỗi căn nhà sẽ dựa trên giá trị thị trường. Một bản định giá sau đó đã được chứng nhận và trao xuống cho các nhà quản lý đô thị. Các bản định giá được quảng bá trong một khoản thời gian mà công chúng có thể nhận biết mà phản hồi với nhà quản lý. Các phản hồi sẽ được quản lý xử lý và làm các định giá mơi. Các bản định giá sẽ được thay đổi lại cho phù hợp với thị trường khu vực.

Trong đạo luật này, một số chủ sở hữu có thể được yêu câu trả cao hơn, trong khi một số khác có thể nhạn được mức giá ưu đãi. Tát cả phụ thuộc vào giá trị của ngôi nhà thông qua giám định của đô thị địa phương.

Nhà tập thể

Chủ sở hữu các đơn vị nhà tập thể này sẽ bị tính lãi và thuế cá nhân trên căn nhà , phải trả trực tiếp cho chính quyền địa phương. Giá và thuế không còn áp dụng với các cá nhận công ty.

 

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *